Ukázky práce

Wendy Drozenová: Bytostné rysy člověka

Abstrakt: Veškeré lidské poznání se týká zároveň i poznání člověka. Cílem vědy je předmětné poznání, které může postihnout vždy jen určité stránky člověka. Zpředmětněním je člověk redukován na objekt a tak ztrácí podstatné rysy lidství: bytostné vztahy, vztah k transcendenci a fenomény související s lidskou svobodou, mezi něž patří i bolest a úzkost. Snaha převést úzkost na předmětnou rovinu ruší otázku smyslu lidského života (banalizace jsoucna) a snaha o zpředmětnění bolesti vede k nepřiměřenému úsilí o její odstranění (euthanasie). Třebaže bolest a úzkost poukazují k otázce smyslu negativním způsobem – jako jeho zpochybnění a tedy jako radikální otázka – jsou integrální součástí procesu sebeurčení člověka.

Medvídek Fritz

Medvídek Teddy firmy Steiff

Text této ukázky je malá část rozsáhlého scénáře, který byl vytvořen pro zvukového průvodce pro návštěvníky jedinečného Muzea hraček v Norimberku. Scénář má tři postavy, které mají jen obecná jména My, No a Vypravěč. Vypravěč zde vypráví příběh medvídka Fritze. Až navštívíte mimořádně skvělé Muzeum hraček v městě hraček Norimberku, což vám doporučuji, můžete tohoto zvukového průvodce v přehrávači, který na vás bude mluvit česky, k usnadnění své prohlídky muzea použít. Já jsem text zvukového průvodce na zakázku přeložil z němčiny do češtiny. Původní německý text, ze kterého jsem překládal, najdete v německojazyčné části této mé internetové stránky.

Jan Keller: Soumrak sociálního státu

Soumrak sociálního státu je jedna z nových, vysoce ceněných knih proslulého, rozsáhlému obecenstvu známého českého profesora sociologie Jana Kellera z Ostravské univerzity, který je myšlenkově a také osobně blízko proslulému německému profesorovi sociologie Ulrichu Beckovi. Tuto knihu jsem k obecnému prospěchu přeložil z češtiny do němčiny a její text vyšel v Německu v nakladatelství Books on Demand jako kniha s názvem Das Zugrundegehen des Sozialstaates (ISBN-978-3-8391-3241-8).