Ukázky práce

Wendy Drozenová: Bytostné rysy člověka

Abstrakt: Veškeré lidské poznání se týká zároveň i poznání člověka. Cílem vědy je předmětné poznání, které může postihnout vždy jen určité stránky člověka. Zpředmětněním je člověk redukován na objekt a tak ztrácí podstatné rysy lidství: bytostné vztahy, vztah k transcendenci a fenomény související s lidskou svobodou, mezi něž patří i bolest a úzkost. Snaha převést úzkost na předmětnou rovinu ruší otázku smyslu lidského života (banalizace jsoucna) a snaha o zpředmětnění bolesti vede k nepřiměřenému úsilí o její odstranění (euthanasie). Třebaže bolest a úzkost poukazují k otázce smyslu negativním způsobem – jako jeho zpochybnění a tedy jako radikální otázka – jsou integrální součástí procesu sebeurčení člověka.

Medvídek Fritz

Medvídek Teddy firmy Steiff

Jan Keller: Soumrak sociálního státu

Soumrak sociálního státu je jedna z nových, vysoce ceněných knih proslulého, rozsáhlému obecenstvu známého českého profesora sociologie Jana Kellera z Ostravské univerzity, který je myšlenkově a také osobně blízko proslulému německému profesorovi sociologie Ulrichu Beckovi. Tuto knihu jsem k obecnému prospěchu přeložil z češtiny do němčiny a její text vyšel v Německu v nakladatelství Books on Demand jako kniha s názvem Das Zugrundegehen des Sozialstaates (ISBN-978-3-8391-3241-8).